Forum

Hvad må min bil trække?  

  RSS

offenbach
(@offenbach)
Ny Admin
Medlem:3 år  siden
Tråde: 17
1. september 2016 15:51  

På din bils registreringsattest kan der f.eks. stå "Maks. påhængskøretøj med bremser 1300 kg". Det er så den maksimale FAKTISKE vægt, som du må koble efter bilen. Du må altså godt tilkoble en påhængsvogn/campingvogn, hvor den tilladte totalvægt er f.eks. 1500 kg, hvis du blot nøjes med at læsse den, så den faktiske vægt højst bliver 1300 kg. Påhængsvognens/campingvognens egenvægt/køreklare vægt står også på registreringsattesten, så man kan regne ud, hvor stor lasteevne køretøjet har.

Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 136 af 22. marts 1993 om synsfri sammenkobling, og du kan læse mere i Vejledning om syn af køretøjer afsnit 12, under punkt 12.310.

ER MIT KØREKORT TILSTRÆKKELIGT?
Spørgsmål om kørekort hører under Rigspolitiets Færdselsafdeling. På politiets hjemmeside kan du finde oplysninger om kørekort til personbil med påhængskøretøj.

Hos Rådet for Sikker Trafik kan du ligeledes finde oplysninger om kørsel med påhængskøretøj.

ER DER KRAV TIL LÆNGDE OG BREDDE?
Et påhængskøretøj må kun være 35 cm bredere end bilen i hver side, altså i alt 70 cm. Bredden måles uden spejle.

Du kan sandsynligvis finde bredden opgivet i bilens instruktionsbog. Hvis f.eks. bilens bredde over karrosseriet (den almindeligt opgivne bredde) er angivet til 170 cm, så må du tilkoble et op til 240 cm bredt påhængskøretøj.

Bilens bredde kan forøges med op til 5 cm i hver side ved montering af sidelister og skærmforøgere. Bredden kan også forøges med trinbræt.

Et vogntog må højst være hele 18,75 m langt, så der er næppe ret mange andre end lastbilsvogntog, der kommer i nærheden af dette tal.

 

KAN JEG FÅ HÆVET MIN BILS STØRSTE PÅHÆNGSVÆGT?
Hvis du ønsker at få forøget den største påhængsvægt, som bilen har lov at køre med, skal du henvende dig til forhandleren eller importøren af bilen. Han kan oplyse, om bilen kan godkendes med større vægt, idet det er bilfabrikanten (og ikke myndighederne), der bestemmer hvor tungt et påhængskøretøj, en given bil kan køre med.

For at bilen kan blive godkendt med forhøjet påhængsvægt, skal bilen synes hos en synsvirksomhed, og du skal medbringe dokumentation i form af én af følgende ting:

• Erklæring fra fabrikanten af det trækkende køretøj eller fra dennes repræsentant
• Teknisk information fra fabrikanten af det trækkende køretøj eller fra dennes
repræsentant
• Fabrikationsplade på køretøjet, hvoraf teknisk tilladt vogntogsvægt fremgår
• Instruktionsbog

Efter synet tager man anmeldelsesblanketten og registreringsattesten med til en nummerpladeekspedition (SKAT), så den ændrede påhængsvægt kan blive registreret, og så man kan få en ny registreringsattest med den nye påhængsvægt.

 

KAN JEG FÅ NEDSAT MIN BILS STØRSTE PÅHÆNGSVOGNVÆGT?
Hvis du vil have nedsat den største påhængsvægt (det kan være aktuelt for at kunne køre med påhængskøretøjet uden B + E-kørekort), så kan denne vægt nedsættes til det ønskede, hvis du henvender dig til en nummerpladeekspedition (SKAT). Bilen skal altså ikke synes i dette tilfælde.

Hvis bilen tidligere har fået nedsat den største påhængsvægt, og man vil have hævet vægten igen, kan det gøres på én af følgende måder:

• Kør til registreringssyn med bilen og medbring én af de fire ting nævnt under det
foregående spørgsmål
• Kør til registreringssyn med bilen og medbring bilens registreringsattest og henvis
til typegodkendelsen (hvis bilen er dansk typegodkendt)
• Få en virksomhed, der er momsregistreret som autoreparationsværksted eller
momsregistreret til detailhandel med biler eller campingvogne, til at udfylde en
blanket fra SKAT, nr. 21.053.

Bemærk, at denne metode kun er mulig for højst otte år gamle biler, og at den ikke kan benyttes til at få forøget den største påhængsvægt ud over det, som er angivet i bilens typegodkendelse

I alle tre tilfælde skal man efterfølgende tage til en nummerpladeekspedition (SKAT) og medbringe bilens registreringsattest samt anmeldelsesblanket eller blanket 21.053.

KAN JEG FÅ NEDSAT PÅHÆNGSVOGNENS/CAMPINGVOGNENS ELLER BILENS TILLADTE TOTALVÆGT?
Normalt skulle det ikke være nødvendigt at nedsætte køretøjernes tilladte totalvægt. Hvis man alligevel får brug for det (kan have betydning for reglerne om kørekort), skal man køre til et registreringssyn hos en synsvirksomhed. Her beder man om at få nedsat den tilladte totalvægt, og dette vil kunne godkendes, såfremt der stadig er en passende reel lasteevne tilbage. En bil kan f.eks. ikke nedsættes til en tilladt totalvægt, der ikke gør det muligt at besætte alle pladserne med personer, der vejer 75 kg.

Efter synet tager man anmeldelsesblanketten og registreringsattesten med til en nummerpladeekspedition (SKAT), så den ændrede tilladte totalvægt kan blive registreret, og så man kan få en ny registreringsattest med den nye tilladte totalvægt.

De nærmere regler om nedsættelse af tilladt totalvægt, finder du i Vejledning om syn af køretøjer afsnit 3, under punkt 3.01.V03.

Intet er umuligt for den der har viljen


SvarCiter
Share: